Otse põhisisu juurde

Kukruse maapõueretk

Maapõueretk põlevkivimaa hällis, kohas mis andis Kukersiidile nime.

Hiljuti tõime Järwe walla, Kukruse küla põllupidajate kirja õnnetute juhtumiste üle tööloomade ja põllutööriistadega Kukruse kaevanduse kohal asuwatel põldudel maapinna sisselangemise tagajärjel. 

Nüüd teatatakse meile, et 30. mail jällegi üks sarnane juhus olnud, kus mees ühes hobuse ja adraga 2,5 sülda sügawusse auku langenud, kust neid suurte raskustega päästa suudeti. Ettetulnud õnnetuste juhtumiste, kui ka põllupidajatele sündinud kahjude üle esitas põllumeeste rühm riigikogus wabariigi walitsusele küsimise.

Senini ei ole wabariigi walitsus selle peale wastust annud. Nüüd kus õnnetud juhtumised edasi korduwad, tahaksime loota, et walitsus juba lähemal ajal neljapäeval põllumeeste rühma poolt esitatud küsimise peale wastuse annab ja kiirelt korraldusi teeb õnnetuste ärahoidmiseks ja kahjukannatajate põllumeeste kahjude tasumiseks. (Kaja 1924)