Otse põhisisu juurde

Kaevandusala

Mõiste "kaevandusala" võib tähendada ala mille all, maa sees asub kaevandus. Kaevandusala = kaevanduse ala. 

Kaevandus on objekt ehk kas allmaakaeveõõnte kogum või ettevõtte, mis omab allmaakaeveõõnte kogumit. Kaevandus ei ole ei protsess ega valdkond ( nagu on laevandus või ehitus ). Protsess ja valdkond on mäendus

Kaevanduse kaeveõõnt üldjuhul lennukilt ei näe

Kuna kaevandus ei ole karjäär, turbaväli, saviauk, kruusaauk, gaasi ammutamise koht ega kraav, siis ei ole ka nimetud objetide alad kaevandusalad.

Sellel joonisel kattub kaevanduse ala karjääri alaga.