Otse põhisisu juurde

Emakeelepäevaks mõned mõisted

Pakume vaatamiseks mõisteid objektide kohta, mida maa pealt tihti näha ei ole ja millele lisame linke nii piltide, videote kui selgitustena. Head uudistamist!


minest.ee

Populaarsed postitused sellest blogist

Pilte Aidu-Punasoo matkalt

Pilte Aidu-Punasoo matkalt - Põlevkivi: Aidu karjäär, Ojamaa kaevandus, Küttejõu karjäär, Küttejõu kaevandus, Kiviõli karjäär, Kiviõli kaevandus, Põhja-Kiviõli karjäär + Fosforiidimaardla ja loodus ning inimtegevus.
Pildilbum Facebookiswww.minest.ee/matkadhttps://www.minest.ee/search?q=kaevandamine
https://www.minest.ee/search?q=põlevkivi

Valik liikuvaid pilte

Kaevandusvaringutest

Põlevkivist ja varingutest

www.minest.ee/search?q=artiklid
www.minest.ee/search?q=põlevkivi
www.minest.ee/search?q=kaevandamine


minest.ee txt: SEISMOLOOGID seiravad maakoo- res toimuvaid kõikumisi, nii loodus- likke maavärinaid kui ka inimtegevu- sest, näiteks lõhkamisest põhjustatud sündmusi. Digitaalsignaali põhjaliku analüüsi abil on võimalik üsna usal- dusväärselt määrata, kas põrutuse on tekitanud maavärin, plahvatus või varing. Viimase võima- luse kohta on allpool näitena toodud kaks sündmust, mis toimu- sid mullu Estonia põ- levkivikaevanduses. SEISMILINE SÜNDMUS JA SELLE SÕRMEJÄLG Seismomeeter mõõ- dab maa võnkumise kiirust pendli abil. Ajakohastes seismo- meetrites on kolm komponenti: üks mõõdab vertikaal- suunas ja kaks ho- risontaalselt (orien- teeritud põhja-lõuna ja ida-lääne suunas). Seismogramm ku- jutab seismilise sündmuse lainesisal- dust ajavaldkonnas. Seismilisi lained on kolme tüüpi. Kõige kiiremini liiguvad pikilained (P – pri- maarlained) ja pärast neid jõuavad koha…