Otse pƵhisisu juurde

Rajakaamera

Pildid ja filmid, linnud ja loomad rajakaameras.

šŸ¤
šŸ­


minest.ee

Populaarsed postitused sellest blogist

Pilte Aidu-Punasoo matkalt

Pilte Aidu-Punasoo matkalt - PƵlevkivi: Aidu karjƤƤr, Ojamaa kaevandus, KĆ¼ttejƵu karjƤƤr, KĆ¼ttejƵu kaevandus, KiviƵli karjƤƤr, KiviƵli kaevandus, PƵhja-KiviƵli karjƤƤr + Fosforiidimaardla ja loodus ning inimtegevus.
Pildilbum Facebookiswww.minest.ee/matkadhttps://www.minest.ee/search?q=kaevandamine
https://www.minest.ee/search?q=pƵlevkivi

Valik liikuvaid pilte

Kaevandusvaringutest

PƵlevkivist ja varingutest

www.minest.ee/search?q=artiklid
www.minest.ee/search?q=pƵlevkivi
www.minest.ee/search?q=kaevandamine


minest.ee txt: SEISMOLOOGID seiravad maakoo- res toimuvaid kƵikumisi, nii loodus- likke maavƤrinaid kui ka inimtegevu- sest, nƤiteks lƵhkamisest pƵhjustatud sĆ¼ndmusi. Digitaalsignaali pƵhjaliku analĆ¼Ć¼si abil on vƵimalik Ć¼sna usal- dusvƤƤrselt mƤƤrata, kas pƵrutuse on tekitanud maavƤrin, plahvatus vƵi varing. Viimase vƵima- luse kohta on allpool nƤitena toodud kaks sĆ¼ndmust, mis toimu- sid mullu Estonia pƵ- levkivikaevanduses. SEISMILINE SƜNDMUS JA SELLE SƕRMEJƄLG Seismomeeter mƵƵ- dab maa vƵnkumise kiirust pendli abil. Ajakohastes seismo- meetrites on kolm komponenti: Ć¼ks mƵƵdab vertikaal- suunas ja kaks ho- risontaalselt (orien- teeritud pƵhja-lƵuna ja ida-lƤƤne suunas). Seismogramm ku- jutab seismilise sĆ¼ndmuse lainesisal- dust ajavaldkonnas. Seismilisi lained on kolme tĆ¼Ć¼pi. KƵige kiiremini liiguvad pikilained (P – pri- maarlained) ja pƤrast neid jƵuavad koha…