Otse põhisisu juurde

Rabarber tärkab

Rabarber

Populaarsed postitused sellest blogist

Pilte Aidu-Punasoo matkalt

Pilte Aidu-Punasoo matkalt - Põlevkivi: Aidu karjäär, Ojamaa kaevandus, Küttejõu karjäär, Küttejõu kaevandus, Kiviõli karjäär, Kiviõli kaevandus, Põhja-Kiviõli karjäär + Fosforiidimaardla ja loodus ning inimtegevus.
Pildilbum Facebookiswww.minest.ee/matkadhttps://www.minest.ee/search?q=kaevandamine
https://www.minest.ee/search?q=põlevkivi

Valik liikuvaid pilte

Kaevandusvaringutest

Põlevkivist ja varingutest

www.minest.ee/search?q=artiklid
www.minest.ee/search?q=põlevkivi
www.minest.ee/search?q=kaevandamine


minest.ee txt: SEISMOLOOGID seiravad maakoo- res toimuvaid kõikumisi, nii loodus- likke maavärinaid kui ka inimtegevu- sest, näiteks lõhkamisest põhjustatud sündmusi. Digitaalsignaali põhjaliku analüüsi abil on võimalik üsna usal- dusväärselt määrata, kas põrutuse on tekitanud maavärin, plahvatus või varing. Viimase võima- luse kohta on allpool näitena toodud kaks sündmust, mis toimu- sid mullu Estonia põ- levkivikaevanduses. SEISMILINE SÜNDMUS JA SELLE SÕRMEJÄLG Seismomeeter mõõ- dab maa võnkumise kiirust pendli abil. Ajakohastes seismo- meetrites on kolm komponenti: üks mõõdab vertikaal- suunas ja kaks ho- risontaalselt (orien- teeritud põhja-lõuna ja ida-lääne suunas). Seismogramm ku- jutab seismilise sündmuse lainesisal- dust ajavaldkonnas. Seismilisi lained on kolme tüüpi. Kõige kiiremini liiguvad pikilained (P – pri- maarlained) ja pärast neid jõuavad koha…