Otse põhisisu juurde

Veeseire

Oja

Veeseire. Veetaseme, vee vooluhulga, vee voolukiiruse ja vee sügavuse mõõtmine. Proovivõtmine pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest.

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistõend nr 1276/15
Proovivõtmise valdkonnad: Vesi, heitvesi ja reovesi, reoveesetted, pinnavesi, põhjavesi.

Tegevusluba KHY000050, Hüdrogeoloogilised tööd, Hüdrogeoloogiline kaardistamine, Hüdrogeoloogilised uuringud

Tehtud tööd

veeseire.ee/kontakt