Otse põhisisu juurde

Veeseire / Tehtud tööd ja kogemus / Minest OÜ

Veeseireteenus


💦 Veeseire
💦 Atesteeritud proovivõtja teenus
💦 Proovivõtmine joogiveest, pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest
💦 Vee omaduste, veetaseme, vee vooluhulga, vee voolukiiruse ja vee sügavuse mõõtmine


💧

✓ Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistõend nr 1624/19
✓ Proovivõtmise valdkonnad: Joogivesi, heitvesi ja reovesi, reoveesetted, pinnavesi, põhjavesi.
✓ Joogivee proovivõtja atesteerimistunnistus nr 717.
✓ Tegevusluba KHY000050, Hüdrogeoloogilised tööd, Hüdrogeoloogiline kaardistamine, Hüdrogeoloogilised uuringud


veeseire@veeseire.ee

Registrikood 14318912

KMKR: EE101999560
Minest OÜ


Peamised hiljutised tööd on:
 • Puurkaevude veeseire
 • Pinnaveekogude seire
 • Salvkaevude veeseire
 • Karjääride ja tehaste veeseire
 • Reoveepuhastite seire
 • Vooluveekogude seire
 • Sademevee seire
 • Olmevee seire ja proovivõtmine
 • Veetaseme seire ja mõõtmine puurkaevudes ja salvkaevudes
 • Karjäärivee seire
 • Reovee ja heitvee seire
 • Ekpertanalüüs veekõrvalduse ja kaevandamise mõjust ümbritsevale keskkonnale
 • Salvkaevude veetaseme seire
 • Puurkaevude pumpamiskatsed ja seire
 • Vooluveekogude seire
 • Karjääride põhjavee ja heitvee veeseire
 • Joogiveeseire
 • Veeseire kaevandatud aladel
 • Toorvee proovi võtmine
 • Pinnavee ja heitveeseire turbatootmisaladel
 • Jõgede ja kraavide vooluhulkade seire
 • Reoveepuhastite seire
 • Vee erikasutusloaga määratud põhjaveeseire
 • Maardu fosforiidilevila tehnogeense põhjavee kvaliteedi uuring
 • Kunda piirkonna ja Toolse jõevee seired
 • Estonia kaevanduse ja Narva karjääri veekõrvalduse optimeerimine
 • Kurevere-Esivere, Vasalemma, Karinu, Rakke karjääri ja Rakke tehase veeseire 
 • Kurevere-Esivere ja Vasalemma karjääride veeseire
 • Põhjavee ja lubjakivikarjääride veekõrvalduse uuring
 • Kunda piirkonna ja Toolse jõevee ning põhjasetete seire
 • Vasalemma, Kurevere-Esivere, Karinu ja Rakke (Kamariku) karjääride ning Rakke lubjatehase veeseire
 • Veeseire Kehra kaevudes
Meie teostatud tööde infoga saate tutvuda ka kokkuõtlikus tabelisETISe andmebaasis ja meie artiklites ning pildialbumites.

Veeseire artiklid:


Šurf

Veega täitunud tranšee