Otse põhisisu juurde

Ettekanne: Ingo Valgma. Eesti ja maailma mäendus

http://www.minest.ee/maendusEesti ja maailma mäendus Ingo Valgma Mäendus • Bergbau (mäe sisse ehitama) • ГОРНОЕ ДЕЛО (mäeasjandus) • Mining (miinitamine e. lõhkamine) • Minería (mäendus) Kaevandamise skeem Mõisted • Maavara • Kaevis • Kaup • Aheraine • Katend • Jääk • Jäätmed moisted/ Andmeallikad • /andmed • /kaardid • /maavarad • /ettevotted • /maetehnika • /masinad • /maendus • WMD, EIA, stat.ee, WEC, Infomine etc Ühikud • Tonn (tonne; mtrt, mt) = 1000 kg • Short ton (ton, st) = 907,2 kg Toodangumaht kasvab (15 mld t) Kasvab Aasias Hiina, USA, Venemaa, India, Austraalia Tulevikuprognoos /andmed www.materialflows.net 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Kristalliinne ehituskivi, tuhat m³ Järvemuda, tuhat tonni Meremuda, tuhat tonni Ehituskruus, tuhat m³ Ehituskruusliiv, tuhat m³ Järvelubi, tuhat m³ Tehnoloogiline ja viimistlusdolokivi, tuhat m³ Ehitusdolokivi, tuhat m³ Fosforiit, tuhat tonni Tsemendi-ja tehnoloogiline lubjakivi, tuhat m³ Ehituslubjakivi, tuhat m³ Raskeltsulav ja keramsiidisavi, tuhat m³ Tsemendi-ja keraamikasavi, tuhat m³ Tehnoloogiline-ja keraamikaliiv, tuhat m³ Ehitusliiv, tuhat m³ Hästilagunenud turvas, tuhat tonni Vähelagunenud turvas, tuhat tonni Põlevkivi, tuhat tonni Eesti Areng ja tulu 23.03.2013 / Ingo Valgma 17 Taust • Kivimi purustamiseks ja käitlemiseks (laadimiseks, veoks, töötlemiseks) on vaja teatavat kogust energiat. (100MPa, 100t, 1000kW) • Seda energiat suudab edasi anda vaid tugevast materjalist seade ja/või väga suur seade. • Masina suurusega kasvab ka selle hind (kulu) & tootlikkus. Mõisted Kaevandamismoodus Avakaevandamine / Allmaakaevandamine Plaanid Viis Vaalkaevandamine Projekt Tehnoloogia Draglainidega transpordita paljandamine Tööde organiseerimine+ masinad Protsess Katendi teisaldamine Masinad Operatsioon Ammutamine Masin mäetehnika 23.03.2013 / Ingo Valgma 19 Masinate klassifikatsioon • Protsess • Operatsioon • Tööviis 23.03.2013 / Ingo Valgma 20 Protsess • Ettevalmistamine • Raimamine • Laadimine • Vedu • Purustamine • Ladustamine • Rekultiveerimine • +veekõrvaldus, tolmukõrvaldus jm abiprotsessid 23.03.2013 / Ingo Valgma 21 Operatsioon • Ammutamine, pööramine, tühjendamine, manööverdamine • Klassifitseerimise aluseks on tähtsaim operatsioon. Selle määrab – Kulu – Tulu – Keerukus Mäemasinad Protsess Masin Ettevalmistamine Buldooser Raimamine Ekskavaator Laadimine Laadur Vedu Kallur Purustamine Purusti Ladustamine Buldooser Rekultiveerimine Buldooser +veekõrvaldus, tolmukõrvaldus jm abiprotsessid Pump, vihmuti 23.03.2013 Allmaakaevandamise masinad (kaevandusmasinad) – Läbindamis- ja väljamismasinad • Mäekombainid • Soonurid • Puurmasinad – Toestikud – Kaevise laadimismasinad • Kopplaadur • Käpplaadur – Veomasinad • Konveierid • Kraapkonveierid • Lintkonveierid • Allmaa-rööbastranspordi vahendid • Mobiilsed veomasinad – Püsiseadmed ja statsionaarmasinad • Veekõrvalduse- ja tuulutusseadmed • Tõsteseadmed • Kaevanduspumbad • Kaevandusventilaatorid – Abiseadmed 23.03.2013 Avakaevandamise masinad (karjäärimasinad) – Väljamismasinad • Ripper, kombain, vasar – Laadimismasinad • Ekskavaatorid – Pöördkopp-ekskavaator » Roomikutega alusvanker » Ratasvanker • Laadurid – Ratas – Roomik • Pärikopp-ekskavaatorid • Ekskavaator-traktorid – Veomasinad – Kallurid – Buldooserid – Liigendkallurid – Ratas-traktorid – Skreeperid • Erimasinad • Teeehitusel või hooldusel kasutatavad spetsiifilised masinad – Asfaldifreesid – Teehöövel (greider) 23.03.2013 / Ingo Valgma 25 Raimamine (kivimi purustamine massiivis) • Lõhkamine (puurimine) • Murdmine • Freesimine • Koorimine • Lõikamine • Saagimine 23.03.2013 / Ingo Valgma 26 23.03.2013 27 23.03.2013 / Ingo Valgma 28 Eesti • Põlevkivi- vaalkaevandamine, kamberkaevandamine, PLT, kobesti, freeskombain • Paekivi- aukkaevandamine, PLT • Savi, kruus- aukkaevandamine • Liiv- aukkaevandamine, hüdrokaevandamine • Turvas- väljakkaevandamine (freesimine, lõikamine) • (graniit, fosforiit, kamberkaevandamine) Maailm • Kivisüsi • Maagid • Pehmed kivimid • Ehitusmaterjalid Allmaakaevandamine Eestis Allmaakaevandamine maailmas Vaalkaevandamine Paljandusekskavaatorid • Draglain • Pärikoppekskavaator (Mehaaniline labidas) 23.03.2013 23/03/2013 / Ingo Valgma 34 23.03.2013 23/03/2013 / Ingo Valgma 35 23.03.2013 / Ingo Valgma 36 23.03.2013 / Ingo Valgma 37 Murdmine e. kobestamine buldooser-kobesti e. ripper (Kohtla-Vanaküla karjäär) 23.03.2013 / Ingo Valgma 38 Hüdrovasar 23.03.2013 / Ingo Valgma 39 Ripper-kopp ekskavaator 23.03.2013 / Ingo Valgma 40 23.03.2013 / Ingo Valgma 41 Mehhaaniline raimamine (Kohtla-Vanaküla karjäär) 23.03.2013 / Ingo Valgma 42 Näited: freeskombainidega kaevandamine 23.03.2013 42 Freesimine f 23.03.2013 23/03/2013 / Ingo Valgma reeskombainiga43 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 44 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 45 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 46 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 47 / Ingo Valgma 48 Saagimine tross-saagidega (Väo Paas) 20.11.2009 / Ingo Valgma 49 Paljandamine • Katendi (kattekivimite) koorimine • ..Teisaldamine • ..Kõrvaldamine • (Koorimine ..Stripping) 23.03.2013 / Ingo Valgma 50 Paljandusmasinad • Buldooser • Ekskavaator • Skreeper 23.03.2013 / Ingo Valgma 51 Skreeper 23.03.2013 / Ingo Valgma 52 Ekskaveerimine Ekskavaator • Mini (kompakt), väike, keskmine, suur • Ehitus-, karjääri-, paljandus• Päri-, pöördkopp • Roomikutega, ratas• Diisel-, elektri-, auru• Mehhaaniline, hüdrauliline • Ülaltammutusega, altammutusega • Pideva, tsüklilise tööviisiga • Ühekopaline, paljukopaline 23.03.2013 53 Gigantmäemasinad – laadur ja kallur Hüdrauliline, roomikutega, pärikopp-karjääriekskavaator Purustatud (kobestatud) kivimi laadimiseks kallurile, Powershovel 23.03.2013 / Ingo Valgma 54 Töötlemine •Pesemine •Sõelumine •Purustamine • Rikastamine 23.03.2013 / Ingo Valgma 55 Purustamine töötlemisel • Lõugpurustid • Koonuspurustid • Rootorpurustid • Valtspurustid • Tükeldid 23.03.2013 / Ingo Valgma 57 Ladustamine • Ladustamisel kasutatakse: –Kopplaadureid –Skreepereid (draglaine) –Buldoosereid –Ekskavaatoreid –Veovahendaid 23.03.2013 / Ingo Valgma 58 Gigantmäemasinad • > 1000 t või • > 2000 kW 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 59 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 60 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 61 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 62 23.03.2013 / Ingo Valgma 63 EVG35/65 23.03.2013 63 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 64 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 65 Puistangusild 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 67 Kilt on senikasutatud gaasi ja nafta lähtekivim ingo.valgma@eesti.ee 68 69 ingo.valgma@eesti.ee 70 5000 m3 • Ühte auku vee pumpamiseks vajatakse ca 200 paakauto täit vett (5000 kuupmeetrit). Pärast vee väljumist puuraugust kogutakse see basseini esmaseks puhastamiseks ja kas taaskasutamiseks puuraugus või saatmiseks puhastusseadmesse. ingo.valgma@eesti.ee 73 ingo.valgma@eesti.ee 74 ingo.valgma@eesti.ee 75 Gaas • Gaas veeldatakse või juhitakse gaasitorustikku. • Liiva lisamise eesmärk veele on veesurve abil tekitatud lõhede avatuna hoidmine. • Soodustab gaasi eraldumist pikema aja vältel. ingo.valgma@eesti.ee 76 Pindala ja % • Ühest puuraugust saadakse gaasi alalt mille pindala on ca. 4..24..73 ha. • Pooride osa kivimist, milles võib gaasi olla, on 5.10% (60% Barnetti maardlas, USA-s). ingo.valgma@eesti.ee 77 Plats ingo.valgma@eesti.ee 78 ingo.valgma@eesti.ee 79 Pärast puurimist asuvad tööle puuraugu puhastamise seadmed ingo.valgma@eesti.ee 80 Väljutatavast veest eraldatakse gaas ja liiv eraldaja e. separaatori abil, maapõues sooldunud vesi kogutakse konteinerisse ingo.valgma@eesti.ee 81 ingo.valgma@eesti.ee 82 Vee platsile toomiseks ja kasutatud vee platsilt äraviimiseks kasutatakse paakautosid ingo.valgma@eesti.ee 83 Gaasi tootmiseks, e. transpordiks puuraugust rajatakse torustik ja surve- ja reguleerimisseadmed ingo.valgma@eesti.ee 84 Gaasi tootmiseks, e. transpordiks puuraugust rajatakse torustik ja surve- ja reguleerimisseadmed Puurmasin sõidab mööda hammaslatti, surudes puurvarrast maa sisse 85 Viited • Info ja viited - 87 Streki läbindamine vs. tunneli läbindamine Suurte kambritega kaevandamine Virtuaalne kaevandamine