Otse põhisisu juurde

Ettekanne: Ingo Valgma. Eesti ja maailma mäendus

http://www.minest.ee/maendusEesti ja maailma mäendus Ingo Valgma Mäendus • Bergbau (mäe sisse ehitama) • ГОРНОЕ ДЕЛО (mäeasjandus) • Mining (miinitamine e. lõhkamine) • Minería (mäendus) Kaevandamise skeem Mõisted • Maavara • Kaevis • Kaup • Aheraine • Katend • Jääk • Jäätmed moisted/ Andmeallikad • /andmed • /kaardid • /maavarad • /ettevotted • /maetehnika • /masinad • /maendus • WMD, EIA, stat.ee, WEC, Infomine etc Ühikud • Tonn (tonne; mtrt, mt) = 1000 kg • Short ton (ton, st) = 907,2 kg Toodangumaht kasvab (15 mld t) Kasvab Aasias Hiina, USA, Venemaa, India, Austraalia Tulevikuprognoos /andmed www.materialflows.net 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Kristalliinne ehituskivi, tuhat m³ Järvemuda, tuhat tonni Meremuda, tuhat tonni Ehituskruus, tuhat m³ Ehituskruusliiv, tuhat m³ Järvelubi, tuhat m³ Tehnoloogiline ja viimistlusdolokivi, tuhat m³ Ehitusdolokivi, tuhat m³ Fosforiit, tuhat tonni Tsemendi-ja tehnoloogiline lubjakivi, tuhat m³ Ehituslubjakivi, tuhat m³ Raskeltsulav ja keramsiidisavi, tuhat m³ Tsemendi-ja keraamikasavi, tuhat m³ Tehnoloogiline-ja keraamikaliiv, tuhat m³ Ehitusliiv, tuhat m³ Hästilagunenud turvas, tuhat tonni Vähelagunenud turvas, tuhat tonni Põlevkivi, tuhat tonni Eesti Areng ja tulu 23.03.2013 / Ingo Valgma 17 Taust • Kivimi purustamiseks ja käitlemiseks (laadimiseks, veoks, töötlemiseks) on vaja teatavat kogust energiat. (100MPa, 100t, 1000kW) • Seda energiat suudab edasi anda vaid tugevast materjalist seade ja/või väga suur seade. • Masina suurusega kasvab ka selle hind (kulu) & tootlikkus. Mõisted Kaevandamismoodus Avakaevandamine / Allmaakaevandamine Plaanid Viis Vaalkaevandamine Projekt Tehnoloogia Draglainidega transpordita paljandamine Tööde organiseerimine+ masinad Protsess Katendi teisaldamine Masinad Operatsioon Ammutamine Masin mäetehnika 23.03.2013 / Ingo Valgma 19 Masinate klassifikatsioon • Protsess • Operatsioon • Tööviis 23.03.2013 / Ingo Valgma 20 Protsess • Ettevalmistamine • Raimamine • Laadimine • Vedu • Purustamine • Ladustamine • Rekultiveerimine • +veekõrvaldus, tolmukõrvaldus jm abiprotsessid 23.03.2013 / Ingo Valgma 21 Operatsioon • Ammutamine, pööramine, tühjendamine, manööverdamine • Klassifitseerimise aluseks on tähtsaim operatsioon. Selle määrab – Kulu – Tulu – Keerukus Mäemasinad Protsess Masin Ettevalmistamine Buldooser Raimamine Ekskavaator Laadimine Laadur Vedu Kallur Purustamine Purusti Ladustamine Buldooser Rekultiveerimine Buldooser +veekõrvaldus, tolmukõrvaldus jm abiprotsessid Pump, vihmuti 23.03.2013 Allmaakaevandamise masinad (kaevandusmasinad) – Läbindamis- ja väljamismasinad • Mäekombainid • Soonurid • Puurmasinad – Toestikud – Kaevise laadimismasinad • Kopplaadur • Käpplaadur – Veomasinad • Konveierid • Kraapkonveierid • Lintkonveierid • Allmaa-rööbastranspordi vahendid • Mobiilsed veomasinad – Püsiseadmed ja statsionaarmasinad • Veekõrvalduse- ja tuulutusseadmed • Tõsteseadmed • Kaevanduspumbad • Kaevandusventilaatorid – Abiseadmed 23.03.2013 Avakaevandamise masinad (karjäärimasinad) – Väljamismasinad • Ripper, kombain, vasar – Laadimismasinad • Ekskavaatorid – Pöördkopp-ekskavaator » Roomikutega alusvanker » Ratasvanker • Laadurid – Ratas – Roomik • Pärikopp-ekskavaatorid • Ekskavaator-traktorid – Veomasinad – Kallurid – Buldooserid – Liigendkallurid – Ratas-traktorid – Skreeperid • Erimasinad • Teeehitusel või hooldusel kasutatavad spetsiifilised masinad – Asfaldifreesid – Teehöövel (greider) 23.03.2013 / Ingo Valgma 25 Raimamine (kivimi purustamine massiivis) • Lõhkamine (puurimine) • Murdmine • Freesimine • Koorimine • Lõikamine • Saagimine 23.03.2013 / Ingo Valgma 26 23.03.2013 27 23.03.2013 / Ingo Valgma 28 Eesti • Põlevkivi- vaalkaevandamine, kamberkaevandamine, PLT, kobesti, freeskombain • Paekivi- aukkaevandamine, PLT • Savi, kruus- aukkaevandamine • Liiv- aukkaevandamine, hüdrokaevandamine • Turvas- väljakkaevandamine (freesimine, lõikamine) • (graniit, fosforiit, kamberkaevandamine) Maailm • Kivisüsi • Maagid • Pehmed kivimid • Ehitusmaterjalid Allmaakaevandamine Eestis Allmaakaevandamine maailmas Vaalkaevandamine Paljandusekskavaatorid • Draglain • Pärikoppekskavaator (Mehaaniline labidas) 23.03.2013 23/03/2013 / Ingo Valgma 34 23.03.2013 23/03/2013 / Ingo Valgma 35 23.03.2013 / Ingo Valgma 36 23.03.2013 / Ingo Valgma 37 Murdmine e. kobestamine buldooser-kobesti e. ripper (Kohtla-Vanaküla karjäär) 23.03.2013 / Ingo Valgma 38 Hüdrovasar 23.03.2013 / Ingo Valgma 39 Ripper-kopp ekskavaator 23.03.2013 / Ingo Valgma 40 23.03.2013 / Ingo Valgma 41 Mehhaaniline raimamine (Kohtla-Vanaküla karjäär) 23.03.2013 / Ingo Valgma 42 Näited: freeskombainidega kaevandamine 23.03.2013 42 Freesimine f 23.03.2013 23/03/2013 / Ingo Valgma reeskombainiga43 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 44 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 45 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 46 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 47 / Ingo Valgma 48 Saagimine tross-saagidega (Väo Paas) 20.11.2009 / Ingo Valgma 49 Paljandamine • Katendi (kattekivimite) koorimine • ..Teisaldamine • ..Kõrvaldamine • (Koorimine ..Stripping) 23.03.2013 / Ingo Valgma 50 Paljandusmasinad • Buldooser • Ekskavaator • Skreeper 23.03.2013 / Ingo Valgma 51 Skreeper 23.03.2013 / Ingo Valgma 52 Ekskaveerimine Ekskavaator • Mini (kompakt), väike, keskmine, suur • Ehitus-, karjääri-, paljandus• Päri-, pöördkopp • Roomikutega, ratas• Diisel-, elektri-, auru• Mehhaaniline, hüdrauliline • Ülaltammutusega, altammutusega • Pideva, tsüklilise tööviisiga • Ühekopaline, paljukopaline 23.03.2013 53 Gigantmäemasinad – laadur ja kallur Hüdrauliline, roomikutega, pärikopp-karjääriekskavaator Purustatud (kobestatud) kivimi laadimiseks kallurile, Powershovel 23.03.2013 / Ingo Valgma 54 Töötlemine •Pesemine •Sõelumine •Purustamine • Rikastamine 23.03.2013 / Ingo Valgma 55 Purustamine töötlemisel • Lõugpurustid • Koonuspurustid • Rootorpurustid • Valtspurustid • Tükeldid 23.03.2013 / Ingo Valgma 57 Ladustamine • Ladustamisel kasutatakse: –Kopplaadureid –Skreepereid (draglaine) –Buldoosereid –Ekskavaatoreid –Veovahendaid 23.03.2013 / Ingo Valgma 58 Gigantmäemasinad • > 1000 t või • > 2000 kW 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 59 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 60 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 61 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 62 23.03.2013 / Ingo Valgma 63 EVG35/65 23.03.2013 63 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 64 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 65 Puistangusild 23.03.2013 23.03.2013 / Ingo Valgma 67 Kilt on senikasutatud gaasi ja nafta lähtekivim ingo.valgma@eesti.ee 68 69 ingo.valgma@eesti.ee 70 5000 m3 • Ühte auku vee pumpamiseks vajatakse ca 200 paakauto täit vett (5000 kuupmeetrit). Pärast vee väljumist puuraugust kogutakse see basseini esmaseks puhastamiseks ja kas taaskasutamiseks puuraugus või saatmiseks puhastusseadmesse. ingo.valgma@eesti.ee 73 ingo.valgma@eesti.ee 74 ingo.valgma@eesti.ee 75 Gaas • Gaas veeldatakse või juhitakse gaasitorustikku. • Liiva lisamise eesmärk veele on veesurve abil tekitatud lõhede avatuna hoidmine. • Soodustab gaasi eraldumist pikema aja vältel. ingo.valgma@eesti.ee 76 Pindala ja % • Ühest puuraugust saadakse gaasi alalt mille pindala on ca. 4..24..73 ha. • Pooride osa kivimist, milles võib gaasi olla, on 5.10% (60% Barnetti maardlas, USA-s). ingo.valgma@eesti.ee 77 Plats ingo.valgma@eesti.ee 78 ingo.valgma@eesti.ee 79 Pärast puurimist asuvad tööle puuraugu puhastamise seadmed ingo.valgma@eesti.ee 80 Väljutatavast veest eraldatakse gaas ja liiv eraldaja e. separaatori abil, maapõues sooldunud vesi kogutakse konteinerisse ingo.valgma@eesti.ee 81 ingo.valgma@eesti.ee 82 Vee platsile toomiseks ja kasutatud vee platsilt äraviimiseks kasutatakse paakautosid ingo.valgma@eesti.ee 83 Gaasi tootmiseks, e. transpordiks puuraugust rajatakse torustik ja surve- ja reguleerimisseadmed ingo.valgma@eesti.ee 84 Gaasi tootmiseks, e. transpordiks puuraugust rajatakse torustik ja surve- ja reguleerimisseadmed Puurmasin sõidab mööda hammaslatti, surudes puurvarrast maa sisse 85 Viited • Info ja viited - 87 Streki läbindamine vs. tunneli läbindamine Suurte kambritega kaevandamine Virtuaalne kaevandamine

Populaarsed postitused sellest blogist

Vasalemma maapõuematk 12.10.2019

Vasalemma maapõuematk / marmorimatk / lubjakivimatk / porimatkMis? Porikuu festivalile kohaselt matkame maa peal ja maapõues. Tutvume Eesti suurima ja mitme väiksema lubjakivikarjääriga. Matkal tuleb ette lisaks jalutamisele ka muda, pori, ukerdamist ja võsaläbimist.  Kus? Vasalemmas. Vasalemma saab minna rongiga, bussiga, autoga, rattaga või jalgsi. Ühistranspordi võimalusi saab vaadata näiteks: maps, peatus, tpilet, Harju transport, moovitMillal? Laupäeval 12.10.2019 kl 10..14 Kellele?
Loodusest, ajaloost ja tehnoloogiast huvitatud matkasõpradeleKes on giid?
Giid on mäeinsenerist loodusgiid Ingo ValgmaMatka hind

Hind gruppidele ja üksikisikutele vastavalt allolevale:
15 eur/täiskasvanu5 eur/laps ( kuni 18 a )30 eur/perepilet ( vanemad kuni 18 a lastega ) Maksta saab sularahas kohapeal või ülekandega

Registreerumine
Registreerumise vormMeeldetuletus
Meeldetuletuse saadame registreerunutele meilile ja abi võib olla ka Facebooki üritusest Üldinfo Porikuu festival FBminest.ee/retkedArtiklidPildid …

Põlevkivimatk

Tule tutvu põlevkivimaaga

Kus?
Küttejõu ja Kiviõli kandis
Matkata saame ka mujal põlevkivimaardla alal. Andke palun oma soovidest meile teada.

Mis?
Jalgsimatk maailma suurima põlevkivimaardla alal Kiviõlis ja Küttejõus. Liigume läbi ruumi ja aja nii kaevanduste kui karjääride alal. Saame teada kus ja kuidas sai  ligi sajand tagasi alguse Põlevkivimaa. Matkal saab nii reipalt kulgeda kui üles-alla ukerdada.

Millal?
Siis kui kokku lepime või oleme siinsamas välja kuulutanud.

Miks?
Näed ja saad tundma põlevkivimaa maapõue, maastikku, ajalugu ja tänapäeva. Saad teada miks ja kuidas maa variseb ja vajub ning kuidas tekkis ja muutub asustus, loodus, põhjavesi, pinnavesi ja kultuur.

Matka hind
Hind gruppidele ja üksikisikutele vastavalt allolevale:
15 eur/täiskasvanu
5 eur/laps ( kuni 18 a )
30 eur/perepilet ( vanemad lastega kuni 18 a )

Anna oma huvist märku selle vormi kaudu

Retke juhib ja infot jagab loodusgiidi ja mäenduse haridusega ajaloohuviline Ingo Valgma
retked@solo.ee
55622318
#minestre…

Viimane allmaa+pealmaafosforiidimatk sel aastal

Tervitustega osalejatele!

8.19 matka pildid (fb):
______________

_______________

Perioodil 10..12.08.2019 teeme viimase(d) matka(d) fosforiidikaevandusse (seoses nahkhiirte kaitsmiseks mõeldud liikumispiiranguga kaevanduses) ehk maa sisse. Lisaks matkame mujal Fosforiidimaal (mis asub Maardu kandis).

Sobitame aja ja kestuse ja raskusastme huviliste soovidega.

Giid: Mäeinsenerist loodusgiid Ingo Valgma

Andke palun oma huvist märku ja jagage infot ka teistele huvilistele (facebook.com/events/2588815274473415).

Huvi saate näidata ja asja uurida aadressil: https://forms.gle/RRzbZjeb7uNkxFFD7